Naše kompletní služby

V účetní kanceláři DanKan v Brandýse nad Labem poskytujeme podnikatelům a firmám z celé přilehlé části Středočeského kraje i Prahy všechno, co v oblasti účetnictví, daňové evidence a daňového poradenství potřebují. Své služby pokaždé přizpůsobujeme potřebám jednotlivých zákazníků. Možnost ovlivnit konkrétní podobu naší spolupráce máte kdykoli i Vy – stačí se nám ozvat na telefonní číslo 602 666 942, 721 163 343 nebo na e-mailovou adresu dankan@volny.cz a sdělit nám své požadavky. Věříme, že Vám naše služby budou vyhovovat!

Vedení účetnictví a daňové evidence

Povinnost vést účetnictví (dříve podvojné účetnictví) nebo daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) má každý podnikatel. My se postaráme o to, aby byly všechny Vaše dokumenty formálně i věcně v pořádku a v souladu s legislativními pravidly, která vedení účetnictví a daňové evidence upravují. Pravidelně Vám budeme poskytovat výstupy ze své práce a zařídíme, abyste o svém hospodaření měli pokaždé podrobný přehled. Protože víme, že jako podnikatelé nebo majitelé firem nemáte času nazbyt, snažíme se účetnictví i daňovou evidenci maximálně přizpůsobit Vašim potřebám a zajistit, aby Vám naše služby ušetřily čas i starosti.

Jaký je rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí?

Daňovou evidenci vede velká část fyzických osob, které mají příjem z podnikání a které nesplňují kritéria pro tzv. účetní jednotku. Jakmile se podnikatel stane účetní jednotkou, má povinnost vést účetnictví. Účetnictví vedou také všechny podnikající právnické osoby. Účetní jednotkou se stávají ty osoby, které:

  • přesáhly roční obrat 25 milionů Kč
  • jsou zapsány do obchodního rejstříku
  • podléhají zvláštnímu právnímu předpisu, které jim vedení účetnictví ukládá.

Na účetnictví je možné z daňové evidence přejít také dobrovolně.

Účetnictví a daňová evidence se liší mimo jiné v tom, jakou dokumentaci pro Vás zhotovujeme: zatímco při vedení účetnictví vedeme účetní deník, hlavní knihu, pokladní knihu a knihu závazků a pohledávek, v rámci daňové evidence nám stačí zpracovat peněžní deník a knihu pohledávek a závazků.

V dalších ohledech se účetnictví a daňová evidence liší především formálně. Následující služby poskytujeme (přirozeně v odlišné formě) v obou případech:

  • vedení knihy dlouhodobého majetku
  • pravidelné závěrky
  • rekonstrukce
  • zpracování průběžných přehledů pro klienta
  • knihy jízd

a další.

Daňové poradenství

Orientujete se v džungli daňových zákonů a předpisů? I když by každý úspěšný podnikatel měl odpovědět kladně, ve skutečnosti na to zřídkakdy zbývá dost času. V účetní kanceláři DanKan jsme tu od toho, abychom Vám Vaše mezery doplnili a pomohli Vám orientovat se v nepřehledném množství nejrůznějších povinností. Většina podnikatelů také ocení možnost optimalizace daní, která v rámci platných pravidel umožňuje plátcům daní své povinnosti minimalizovat.